Cô luộm thuộm quá đấy, Hotta-sensei!

Cô luộm thuộm quá đấy, Hotta-sensei!

Một học sinh trung học bình thường bỗng trở thành "osin" cho giáo viên được yêu thích nhất trường, nhưng lại là một con người khác hẳn khi ở nhà.
3 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch:
  • Tác giả: Nakada Mao
  • Lượt xem: 114
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV