Kinh Thần

Kinh Thần

Tác phẩm tiêu biểu của Lý Chí Thanh.

Tinh tà nguyệt dị loạn càn khôn,

Kiếm Bá nộ minh kinh thiên thần.

Kiếm Bá Nhất Phái đền đời Bá Liệt suy vi, vì trùng chấn thanh uy, đúc ra một thanh tà kiếm Kiếm Bá. Kiếm Bá mang đến mười năm huy hoàng, nhưng hậu quả gây ra thì vô cùng. Kinh thiên thần, loạn càn khôn.

5 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất