Mujina In To The Deep

Mujina In To The Deep

Mujina, một cái tên dành cho những con người mất đi hoặc từ bỏ nhân quyền của chính mình trong một xã hội hiện đại. Theo chân Mujina Ubume, một sát thủ sẽ giết bất kỳ ai miễn là cái đầu của họ có giá.
3 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch:
  • Tác giả: Asano Inio
  • Lượt xem: 129
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV