Rồng Ngẩng Đầu

Rồng Ngẩng Đầu

Một bộ truyện ngắn của Viên Gia Bảo. Liên quan đến siêu năng lực, chính giới.

Anh em họ Long được ban cho năng lực lớn, nhưng dã tâm của họ cũng lớn theo, năng lực để phục vụ đất nước hay vì dục vọng riêng?

5 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV