Tây Hành Thần Chiến thiên

Tây Hành Thần Chiến thiên

"Vĩnh Hằng chi hỏa" đã qui vị, thái bình thịnh thế đã bị hiện tượng lạ đánh tan, sao băng đầy trời, Đại Địa Chi Tâm hiện thế! Thiên giới, Long tộc, A Tu La đều nổ ra đại chiến chưa từng có. Vì chấm dứt hỗn chiến, Tam Tạng được nhờ vả, lên đường phong ấn Đại Địa Chi Tâm, đoàn Tây Hành tiếp tục tập họp lại, cùng vượt bao gian nan nguy hiểm.

5 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch:
  • Tác giả:
  • Lượt xem: 401,626
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất