Vi Phu Của Ta Là Long Ngạo Thiên Phần 2

Vi Phu Của Ta Là Long Ngạo Thiên Phần 2

Nàng là con cá muối mặn xuyên qua vào một thân thể không có tu vi phế vật , và chỉ sống được 300 năm , nhưng phụ thân mẫu thân của nàng quyết không để nàng chịu cực khổ nên đã đồn thổi ra ngoài nàng là người mạnh nhất giàu nhất , từ đó có một người ngày ngày tới muốn thách đầu nàng , nhưng với tinh thần cá muối có chết cũng không đấu , và nàng đã bị tên kia mang ra xử , trong lúc chiến đấu nàng và tên kia bị một tia sét đánh xuống xuyên qua thế giới khác , với điều kiện là hoàn thành nhiệm vụ mới được về thế giới kia ..và từ đó một câu chuyện mới hoàn toàn mở ra
3 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch:
  • Tác giả:
  • Lượt xem: 160
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV