Võ Thần tiền truyện - Ngã Nhược vi Hoàng

Võ Thần tiền truyện - Ngã Nhược vi Hoàng

Ngã Nhược vi Hoàng có thể xem là tiền đề của bộ truyện Hải Hổ, Võ Thần của Ôn Nhật Lương sau này.

Gia tộc họ Bạch và họ Lam, ân oán nhiều đời. Bạch Thừa Ân, phát hiện mình là con cháu của Satan, đối diện với số mạng này như thế nào? Làm cách nào để thay đổi số mạng, đột phá sức mạnh, trở thành Hoàng giả?

5 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV